Raport bieżący z plikiem 1/2015

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Wiertnicza 107. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.