Raport bieżący 5/2017

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2017 ESPI z dnia 29 marca 2017 r informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku z przyczyn formalno – prawnych związanych z niezgłoszeniem przez żadnego z akcjonariuszy Spółki swojego udziału w tym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki poinformuje o nowym terminie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w odrębnym raporcie bieżącym.