ESPI | 14/2020

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 października 2020 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. CAROM SP. Z O.O.
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 4.913.192
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 4.913.192

Udział w liczbie głosów na WZA: 100 %
Udział w ogólnej liczbie głosów: 20,82 %