Raport bieżący nr 5/2018

Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 16 lutego 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 16 lutego 2018 r.:

POLISH AMERICAN INVESTMENT FUND, LLC
Liczba akcji zarejstrowanych na NWZA – 11750000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji – 11750000
Udział głosów na NWZA – 67,75 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 4,98 %

CEZARY JASIŃSKI
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA – 325000
Liczba głosów z zaresjestrowanych akcji – 32500
Udział głosów na NWZA – 18,74 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 1, 38 %

PROFIT INVESTMENT LLC
Liczba akcji zarejstrowanych na NWZA – 234271
Liczba głosów z zarejstrowanych akcji – 234271
Udział głosów na NWZA – 13,51 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 0,99 %