Raport bieżący 11/2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 29 czerwca 2017 r.:

1. CAROM Sp. z o.o.:

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 14.181.000

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 14.181.000

– udział w liczbie głosów na ZWZ: 98,90%

– udział w ogólnej liczbie głosów: 60,08%