Raport Roczny nr 8/2016

Zarząd DEVORAN S.A. niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej korektę Raportu rocznego Spółki za rok 2015.

w Raporcie rocznym nr 7/2016 omyłkowo nie dodano Oświadczeń Zarządu, które zostają załączone w niniejszej korekcie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.