Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna przekazuje korektę raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 16.10.2013r. odnoszącego się do komunikatu o rezygnacji Pana Piotra Jurkiewicza z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Brzmienie tytuł raportu przed korektą:
„Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej”

Brzmienie tytuł raportu po korekcie:
„Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej”

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu