Korekta Raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.

Kwartalny | EBI | 6/2023

Zarząd Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej dokonuje korekty raportu okresowego za I kwartał 2023 (raport EBI nr 5/2023) roku przekazanego w dniu 15 maja 2023 roku („Raport”). Przyczyną korekty jest oczywista omyłka pisarska w firmie Emitenta. Było „New Tech Venture S.A.”, powinno być „Devo Energy S.A.”.

Treść Raportu przed korektą:
„Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2023 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 Regulaminu ASO”

Treść Raportu po korekcie:
„Zarząd Spółki Devo Energy S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2023 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 Regulaminu ASO”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVO ENERGYSA Q1 za 2023.pdf

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close