Raport Kwartalny nr 18/2016

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości publicznej korektę raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku. W treści poprzedniej wersji raportu kwartalnego wystąpiła omyłka pisarska polegająca na błędnym zaprezentowaniu kapitałów w bilansie.