Raport bieżący 4/2016

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. dalej Emitent, informuje, że na skutek oczywistej omyłki pisarskiej błędnie został oznaczony numer raportu bieżącego z dnia 3.06.2016 r jako 9/2016. Właściwy numer raportu bieżącego to 4/2016.