Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej spółki Devoran S.A. oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

EBI | 21/2020

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym postanowiła wybrać:
1. na przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Grzegorza Onichimowskiego;
2. na wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pana Radosława Grabosia; oraz
3. na sekretarza Rady Nadzorczej panią Sandrę Strzelecką.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przyjęła tekst jednolity statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki podjętych dnia 21 października 2020 r.

Przyjęty tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Życiorysy przewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej Spółki stanowiły załączniki do raportu bieżącego Spółki nr 20/2020.
Życiorys wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki stanowił załączniki do raportu bieżącego Spółki nr 9/2020.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEV_201106_Zał_RB_Tekst jednolity statutu spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęty dnia 6 listopada 2020 r.pdf

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close