Kwartalny | EBI | 4/2020

Spółka Devoran S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVORAN SA Q1 za 2020.pdf