Kwartalny | EBI | 15/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki za II kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:
DEVORAN SA Q2 za 2020.pdf