Kwartalny | EBI | 22/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku.
  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVORAN S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 R..pdf