Raport Kwartalny 17/2018
Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018 roku.
Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RQ 3 DEVORAN