Bieżący | EBI | 8/2020

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 23.06.2020 roku Zarząd Spółki Devoran (dalej: „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktów nr 14, 15 i 16 planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu