Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Spółka” informuje, iż otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez Prezesa Zarządu Spółki.

Załącznik:

ZAWIADOMIENIE_PROFIT_INVESTMENT.pdf