Raport bieżący z plikiem 25/2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”_ informuje, iż otrzymał powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez spółki Polish American Investment Fund, LLC z siedzibą w Wilmington, Stany Zjednoczone oraz Satis GPS SP z .o.o. z siedzibą w Warszawie, w których Prezesem Zarządu jest osoba blisko związana z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej – Izabelą Karaszewską

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.