Raport bieżący z plikiem 27/2017

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Spółka” informuje, iż otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej – Izabelą Karaszewską
Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.