Bieżący | ESPI | 4/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Spółka”, „Emitent”_ działając na podstawie art. 19 ust.3 Rozporządzenia MAR informuje, iż otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez Spółkę Carom Sp. z o.o.

Powiadomienie_o_transakcjach_zgodnie_z_art._19_MAR_22072020-_Carom.docx