Raport Bieżący nr 24/2014

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości aktualny harmonogram procesu scalenia akcji Emitenta.

W związku z wewnętrznymi ustaleniami z GPW oraz KDPW zmianie ulegają:

1) Termin zawieszenia z pierwotnie zakładanego tj. od dnia 18 czerwca 2014 r. do dnia 9 lipca 2014 r. włącznie, na nowy termin tj. od 20 czerwca 2014 r. do 7 lipca 2014 r. włącznie.

2) Termin wymiany akcji z pierwotnie zakładanego tj. 4 lipca 2014 r. na nowy termin 7 lipca 2014 r.

Aktualny harmonogram procesu scalenia akcji Devoran S.A.:

13 czerwca 2014 r. – Złożenie przez Zarząd Spółki wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami na Giełdzie.

17 czerwca 2014 r. – Uchwała Zarządu GPW dot. Zawieszenia obrotu akcjami Emitenta.

13 czerwca 2014 r. – Złożenie przez Zarząd Spółki dokumentów do KDPW dotyczących przeprowadzenia operacji scalenia akcji.

20 czerwca 2014 r. – Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.

26 czerwca 2014 r. – Dzień Referencyjny.

7 lipca 2014 r. – Dzień scalenia akcji w KDPW.

8 lipca 2014 r. – Wznowienie obrotu po scaleniu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.