(ESPI) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Izabeli Karaszewskiej.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem udział głosów Pani Izabeli Karaszewskiej w ogólnej liczbie głosów Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. osiągnął poziom 13,44%.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w wyniku zawartej w dniu 30 lipca 2013 roku umowy cywilno-prawnej poza rynkiem regulowanym.

Przed zawarciem w/w transakcji Pani Izabela Karaszewska nie posiadała akcji Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A.

Po zawarciu w/w transakcji Pani Izabela Karaszewska posiada 6.835.000 akcji imiennych, stanowiących 14,57% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 13.670.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 13,44% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close