Raport bieżący z plikiem 3/2014

PDF

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd Devoran S.A. informuje, iż w dniu 01.04.2014r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Izabeli Karaszewskiej (Zawiadamiający) o zwiększeniu udziału w liczbie głosów powyżej 15% na WZA.