Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. przekazuje poniżej wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku:

1. ANETA JURKIWEICZ:
ilość głosów: 20 062 004
% głosów na WZA: 51,26%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 19,74%

2. HENRYK PRZYBYŁOWSKI:
ilość głosów: 4 000 050
% głosów na WZA: 10,35%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 3,93%

3. LECH PRZYŁUSKI:
ilość głosów: 4 000 000
% głosów na WZA: 10,22%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 3,93%

4. JERZY ORŁOWSKI:
ilość głosów: 3 000 100
% głosów na WZA: 7,67%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 2,95%

5. ADAM CZUPITA:
ilość głosów: 2 600 000
% głosów na WZA: 6,64%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 2,56%

6. MIROSŁAW WIERZBOWSKI:
ilość głosów: 2 000 000
% głosów na WZA: 5,11%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 1,97%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie