Zarząd Spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pani Anety Jurkiewicz o zbyciu przez nią wszystkich akcji w liczbie 5.249.117 akcji, które posiadała w spółce Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna, dających 5,16% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna oraz 5,60% kapitału zakładowego emitenta.

Według stanu na dzień 24 listopada 2013 roku tj. przekazywania niniejszego zawiadomienia akcje w posiadaniu Pani Anety Jurkiewicz dają 0% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjna oraz 0% kapitału zakładowego emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu