Raport Bieżący nr 10/2014

Zarząd Devoran S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devoran S.A. odwołało z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej następujące osoby:

 

1. Pana Sławomira Filipczyka – Uchwałą nr 18, podjętą przez ZWZ w dniu 7 maja 2014 roku;

2. Panią Izabelę Weronikę Karaszewską – Uchwałą nr 19, podjętą przez ZWZ w dniu 7 maja 2014 roku;

3. Pana Krzysztofa Okońskiego – Uchwałą nr 20, podjętą przez ZWZ w dniu 7 maja 2014 roku;

4. Panią Krystynę Trojańczyk – Uchwałą nr 21, podjętą przez ZWZ w dniu 7 maja 2014 roku;

 

Jednocześnie Zarząd Devoran S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devoran S.A. Uchwałami nr 22, 23, 24, 25, 26 podjętymi w dniu 7 maja 2014 roku powołało na Członków Rady Nadzorczej:

 

1. Panią Izabelę Weronikę Karaszewską,

2. Pana Przemysława Marczaka,

3. Pana Sławomira Karaszewskiego,

4. Pana Tomasza Gutowskiego,

5. Pana Stanisława Dulębę.

 

Informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Zarząd Devoran S.A. przekaże w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.