Raport Bieżący nr 4/2016

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 lutego 2016 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Tomasza Gutowskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: §3 pkt 11) Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.