Raport Kwartalny nr 5/2016

Zarząd DEVORAN S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PDF