Raport Kwartalny nr 6/2016

PDF

Zarząd DEVORAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.