Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

Bieżący | EBI | 9/2020

W nawiązaniu do raportu 7/2020 z dnia 23.06.2020 roku Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje w załączniku życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2020 roku.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Natalia Gołębiowska życiorys.pdf
Radosław Graboś życiorys.pdf
Krzysztof Moszkiewicz życiorys.pdf
Michał Nyznar życiorys.pdf
Michał Tymczyszyn życiorys.pdf

Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki Devoran S.A. za I kwartał 2018 roku

Raport okresowy 9/2018
Zarząd Devoran S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki za I kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust. 4.1 oraz 5.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl