Informacje odnoszące się do realizacji działań w ramach rozszerzonego przedmiotu działalności

Raport bieżący 11/2018

W nawiązaniu do raportu nr 6/2018 Zarząd Spółki Devoran S.A. _dalej:”Emitent”_ niniejszym przedstawia wyniki pierwszego etapu testów. Poszczególne urządzania osiągnęły następujące wyniki:

Urządzenie _Nvidia_ ZEC, 1x GTX 1080 Ti, ZCASH5x GTX 1070 Ti , wydajność 3200 H/s – wydobywająca kryptowalutę ZCASH:
• Wydobycie na poziomie 1/1.2 ZEC miesięcznie
• Pobór prądu 1.1KW/h
• Koszt Dzienny +/- 16 PLN* _przy cenie prądu 0.62PLN za KW/h_*
• Koszt Miesięczny +/- 467 PLN*
• Wahanie ceny ZEC w marcu 2018 od 200 – 400 USD
• W ostatnim okresie 30 dni koparka wydobyła 1 ZEC uśredniając więc cenę do 300USD przy kursie USD = 3.4PLN zarobiła ona _300*1*3.4_-467 = 553 PLN
Roczna stopa zwrotu przy powyższych parametrach wynosi 37%

Urządzenie _Radeon_ ETH, 8x Radeon RX570, Wydajność 225 MH/s – wydobywająca kryptowalutę ETHEREUM
• Wydobycie na poziomie 0.5/0.6 ETH miesięcznie
• Pobór prądu 1.1KW/h
• Koszt Dzienny +/- 16 PLN* _przy cenie prądu 0.62PLN za KW/h_*
• Koszt Miesięczny +/- 467 PLN*
• Wahanie ceny ETH w marcu 2018 od 470 – 880 USD
• W ostatnim okresie 30 dni koparka wydobyła 0.5 ETH uśredniając więc cenę do 675USD przy kursie USD = 3.4PLN zarobiła ona _675*0.5*3.4_-467 = 680 PLN
Roczna stopa zwrotu przy powyższych parametrach wynosi 49%

Polityka wydobywania nowych walut jest nastawiona na długoterminowe wydobycie i sprzedaż wydobytych monet w najbardziej korzystnym dla Emitenta momencie. Wynika ona z ogromnej zmienności na rynku kryptowalut oraz z własnych analiz wydobywanych monet. Podczas testów serwery wydobywały waluty oparte o algorytm equihash oraz ethash. Serwer wydobywający kryptowalutę opartą o algorytm equihash uzyskał wydajność na poziomie 3200 H/s przy poborze prądu oscylującym w granicy 1.1KW/h, natomiast drugi serwer wydobywający kryptowalutę opartą o algorytm ethash uzyskał wydajność na poziomie 230Mh/s również przy poborze prądu oscylującym w granicy 1.1KW/h.

Emitent postanowił przedłużyć okres trwania testów o kolejne 90 dni.

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący 7/2018

Zarząd Spółki Devoran S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. powziął wiedzę o zawarciu umowy współpracy w zakresie pozyskiwania reklamodawców ze spółką BCU Trading LLC z siedzibą w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie _dalej: „Spółka”_.
Zgodnie z warunkami umowy, Emitent będzie pozyskiwać reklamodawców do platformy społecznościowej FutureNet – www.adpro.futurenet.club i platformy reklamowej FutureAdPro – www.futureadpro.club. Za realizację umowy Emitentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% od wartości zawartej i zapłaconej reklamy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Emitent uznał przedmiotową umowę za istotną ze względu na fakt, że platforma społecznościowa FutureNet liczy kilka mln członków na całym świecie i stale się rozwija, a w 2017 r. wprowadziła na rynek własną kryptowalutę pod marką nazwą FuturoCoin.

 

 

 

Realizacja działań w ramach rozszerzonego przedmiotu działalności

Raport bieżący nr 6/2018

W nawiązaniu do raportu nr 2/2018 z dnia 19.01.2018 r. oraz w związku z rozszerzeniem przez NWZA w dniu 16.02.2018 r. przedmiotu działalności, Zarząd Spółki Devoran S.A. ( dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 19.02.2018 r. Emitent nabył za kwotę łączną 47.042,58 złotych brutto dwa zestawy serwerów, które będą wykorzystywane w pierwszym etapie testów dotyczących wydobywania kryptowalut i udzielania mocy sieci blockchain. Testy będą trwały przez okres 4 tygodni. Po tym okresie Emitent przedstawi wyniki testów i podejmie decyzje dotyczące rozbudowy serwerowni o kolejne urządzenia.

Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 16 lutego 2018 r.

Raport bieżący nr 5/2018

Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 16 lutego 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 16 lutego 2018 r.:

POLISH AMERICAN INVESTMENT FUND, LLC
Liczba akcji zarejstrowanych na NWZA – 11750000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji – 11750000
Udział głosów na NWZA – 67,75 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 4,98 %

CEZARY JASIŃSKI
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA – 325000
Liczba głosów z zaresjestrowanych akcji – 32500
Udział głosów na NWZA – 18,74 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 1, 38 %

PROFIT INVESTMENT LLC
Liczba akcji zarejstrowanych na NWZA – 234271
Liczba głosów z zarejstrowanych akcji – 234271
Udział głosów na NWZA – 13,51 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 0,99 %

Kierunkowe plany rozwoju – rozszerzenie zakresu działalności

Raport bieżący 2/2018

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym zwołał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 lutego 2018 r. (raportem ESPI nr 1/2018 z dnia 19 stycznia 2017 r), które w porządku obrad zawiera m.in. rozszerzenie przedmiotu działalności i zmianę nazwy Emitenta.

Zarząd Emitenta rekomenduje rozszerzenie przedmiotu działalności w obszarze rozwoju rozwiązań
technologicznych – ze szczególnym uwzględnieniem technologii blockchain – dla sektora informatycznego i finansowego.
Głównymi obszarami działalności Spółki miałyby być w przyszłości:
– tworzenie rozwiązań i planów marketingowych społecznościom blockchain,
– budowa zaplecza serwerowni („koparek”) spełniających wysoką wydajność mocy obliczeniowych i udzielanie tej mocy sieci blockchain,
– nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi celem rozwoju tehnologii blockchain.
Działalność dotychczasowa polegająca na inwestowaniu w nieruchomości komercyjne będzie kontynuowana.

Zarząd Emitenta uważa, że w przyszłości jego główne przychody będą generowane w oparciu o planowany zakres nowej działalności stąd tez podjął decyzję o zaproponowaniu zmiany nazwy Emitenta oraz wprowadzeniu do Statutu zmian w zakresie prowadzonej działalności poprzez dodanie nowych punktów. Realizacja ww. planów rozwoju będzie możliwa po zaakceptowaniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozszerzenia przedmiotu działalności.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2018 roku wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 1/2018

Zarząd Spółki Devoran S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2018 r., które odbędzie się o godz. 10.00 w Warszawie (01-031) przy ul. Aleja Jana Pawła II 61C/lok 4 w Kancelarii Notarialnej Artura Kozaka. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.

Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_DEVORAN_S.A..pdf
Projekty_uchwal_-_walne_DEVORAN_S.A..pdf 
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_-_DEVORAN_S.A..pdf  
Proponowane_zmiany_Statutu_-_DEVORAN_S.A..pdf 

Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl