Korekta Raportu rocznego Spółki za 2015 r.

Raport Roczny nr 8/2016

Zarząd DEVORAN S.A. niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej korektę Raportu rocznego Spółki za rok 2015.

w Raporcie rocznym nr 7/2016 omyłkowo nie dodano Oświadczeń Zarządu, które zostają załączone w niniejszej korekcie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

DEVORAN SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016 r.

Raport Kwartalny nr 6/2016

PDF

Zarząd DEVORAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl