Zmiana adresu siedziby Spółki

Raport Bieżący nr 15/2017

Nowy adres siedziby Emitenta to: Plac Bankowy 2, 00- 095 Warszawa.
Uchwała w sprawie zmiany adresu siedziby Emitenta wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zmiany w Zarządzie Spółki na stanowisku Prezesa Zarządu

Raport Bieżący nr 14/2017

W załączniku Emitent przekazuje życiorys nowego Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna §3 ust.2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl