Raport bieżący 15/2017


W związku z pytaniami akcjonariuszy Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że akcje serii L, których właścicielem jest IDM S.A. w upadłości układowej nie są akcjami dopuszczonymi do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka nie podjęła czynności mających na celu wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku NewConnect.

 

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.