Zawiadomienie w trybie artykułu 69 ustawy o ofercie publicznej o zbyciu akcji

Raport bieżący 3/2021

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. przekazuje w załączniku otrzymane w dniu dzisiejszym od Pana Roberta Rasińskiego zawiadomienie o zbyciu akcji.

Zawiadomienie_Akcjonariusza_RR.pdf

Zawiadomienie w trybie artykułu 69 ustawy o ofercie publicznej o zbyciu akcji

Raport bieżący 2/2021

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. przekazuje w załączniku otrzymane w dniu dzisiejszym od Pana Pawła Jazłowieckiego zawiadomienie o zbyciu akcji.

Zawiadomienie_Akcjonariusza_PJ.pdf

Sprzedaż udziałów w spółce Green Mark Sp. z o.o.

Raport Bieżący 1/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 stycznia 2021 r. zbył na rzecz trzech osób fizycznych 500 udziałów w spółce Green Mark Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie _dalej: Green Mark_ o wartości nominalnej 25.000 zł.
Łączna cena sprzedaży udziałów wyniosła 500 tys. zł.

W wyniku sprzedaży udziałów Green Mark Emitent osiągnął zysk w wysokości 250 tys. złotych. Emitent zamierza wypracowany zysk przeznaczyć na rozwijanie działalności w branży odnawialnych źródeł energii.

Piąte wezwanie Akcjonariuszy Devoran S.A. do złożenia dokumentów akcji

Raport Bieżący 22/2020

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm._, wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze _poniedziałek – piątek_ w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Warszawie _03-715_, ul. Stefana Okrzei 1a, piętro I.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Zawiadomienie w trybie artykułu 69 ustawy o ofercie publicznej o nabyciu akcji

Raport Bieżący 21/2020

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. przekazuje w załączniku otrzymane w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Pana Pawła Jazłowieckiego o nabyciu akcji.

Zawiadomienia_Akcjonariusza.pdf

Zawiadomienie w trybie artykułu 69 ustawy o ofercie publicznej o nabyciu akcji

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. przekazuje w załączniku otrzymane w dniu dzisiejszym od Pana Roberta Rasińskiego zawiadomienie o nabyciu akcji.

zawiadomienie_akcjonariusza_Devoran_S.A.pdf

 

Zawiadomienie w trybie artykułu 69 ustawy o ofercie publicznej o nabyciu akcji

Raport Bieżący 19/2020

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. przekazuje w załączniku otrzymane w dniu dzisiejszym zawiadomienie o nabyciu akcji od Konakov Ltd.

ZAWIADOMIENIE_AKCJONARIUSZA_KONAKOV_LTD.pdf

 

Zakup udziałów w spółce z branży instalacji fotowoltaicznych

Raport Bieżący 17/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 grudnia 2020 r. nabył od spółki Bras S.A. 500 udziałów spółki Green Mark Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie _dalej: Green Mark_ o wartości nominalnej 25.000 zł.
Cena zakupu udziałów wyniosła 250 tys. zł.
Udziały te stanowią 50% w kapitale zakładowym Green Mark i dają 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Green Mark.

Nabycie udziałów stanowi element realizacji strategii Emitenta dotyczącej rozwoju spółki w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Emitent nie wyklucza w przyszłości zwiększenia zaangażowania w Spółkę Green Mark.

 

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close