Raport bieżący 8/2014

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zapisem art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 7 maja 2014 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

Liczba akcji na ZWZA: 31.185.000 sztuk

 

1.Karaszewska Izabela Weronika – 9.935.000 akcji uprawnionych do 16.770.000 głosów co stanowiło 44,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 16,50% ogólnej liczby głosów.

2.Michalski Łukasz – 7.200.000 akcji uprawnionych do 7.200.000 głosów co stanowiło 18,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 7,08% ogólnej liczby głosów.

3.Marczak Przemysław – 6.000.000 akcji uprawnionych do 6.000.000 głosów co stanowiło 15,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 5,90% ogólnej liczby głosów.

4.Przybyłowski Henryk – 4.050.000 akcji uprawnionych do 4.050.000 głosów co stanowiło 10,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 3,98% ogólnej liczby głosów.

5.Przyłuski Lech Antoni – 4.000.000 akcji uprawnionych do 4.000.000 głosów co stanowiło 10,52% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 3,93% ogólnej liczby głosów.