Akcjonariuszl.akcji% akcjil.głosów% głosów
Daniel Książek1 310 0005,571 310 0005,55
IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej8 206 22834,888 206 22834,77
MUTUAL FUND INVEST CLASSIC2 410 81310,252 410 81310,21
Porozumienie: p. Sławomir Karaszewski. Polish American Investment Fund LLC2 350 0009,992 350 0009,96

* z podmiotami zależnymi

01
Autoryzowany doradca
Salwix, tel. 42 632 30 03, e-mail: biuro@salwix.pl ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
02
Animator
Dom Maklerski BDM, tel. 33 812 84 40, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
03
Audytor
iAudit, tel. +48 663 663 602, ul. Bema 60a, 01-225 Warszawa
04
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2007 roku.
Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1a
03-715 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl