Dane ogólne
Kapitalizacja:39 756 961,01Liczba dużych akcjonariuszy:1
Liczba akcji:23 524 829Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:8 206 228
Liczba głosów na WZA:23 603 679Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:34,88%
Kapitał akcyjny:7 057 448,70Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:8 206 228
Cena nominalna akcji:0,30Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:34,77%
Rozwodniona liczba akcji:-Free float:65,12%
Najwięksi akcjonariusze
NazwaLiczba akcjiLiczba głosów
IDM SA w upadłości układowej8 206 228 (34,88%)8 206 228 (34,77%)
01
Autoryzowany doradca
Salwix, tel. 42 632 30 03, e-mail: biuro@salwix.pl ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
02
Animator
Dom Maklerski BDM, tel. 33 812 84 40, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
03
Audytor
iAudit, tel. +48 663 663 602, ul. Bema 60a, 01-225 Warszawa
04
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2007 roku.
Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl